Voegt facilitaire waarde toe aan uw organisatie


De Facility Value Group

Facility Value Group De Facility Value Group is een groep waaronder 4 b.v.'s vallen die een gezamenlijke identiteit kennen: TROTS. De visie binnen de group is dat onze bedrijven toegevoegde waarde leveren binnen de processen en vraagstellingen van onze opdrachtgevers met als hoofddoel duurzaam faciliteren. De Facility Value Group is gespecialiseerd in het leveren van advies, diensten en producten die zijn gerelateerd aan het facilitaire en huisvestings- werkveld, op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De vier werkmaatschappijen zijn complementair aan elkaar maar kunnen ook uitstekend autonoom functioneren of ingehuurd worden.


TROTS Facility Services
TROTS Facility Services

TROTS facility services is uw partner voor facilitaire diensten. Zowel operationeel als coördinerend zijn onze mensen een tijdelijke of langdurige uitbreiding van uw team. Aansluitend op uw core business, als onderdeel van uw bedrijfsproces.

TROTS Consultancy & Detachering
TROTS Consultancy & Detachering

Is een detachering, advies & projectmanagementbureau op het gebied facilitair management en huisvesting. Organisaties die hun facilitair management of hun huisvestingsbeheer volledig willen uitbesteden kunnen ook bij Consultancy en Detachering terecht.  

TROTS Solutions
TROTS Solutions

Solutions richt zich op de technische kant van Huisvesting en facilitymanagement. Hoe kunnen we binnen de huidige tijdsgeest, zo goed mogelijk ondersteunen middels nieuwe technieken.


De werkmaatschappijen zijn iso 9001 en 14001 gecertificeerd. Daarnaast zijn Consultancy & Detachering en Facility Services gecertificeerd door de Fira. Dit houdt in dat onze duurzaamheidprestaties inzichtelijk zijn en worden getoetst.
14001 FIRA_logo
De Facility Value Group beschouwt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als een serieuze zaak en voert een actief beleid om op de juiste wijze bij te dragen aan mens, dier en omgeving. Het optimaliseren van MVO is bij de Facility value Group een continue proces, wat geborgd wordt in doelstellingen, maatregelen en houding en gedrag. Wij streven er naar om MVO onderdeel van de normale 'way of life' te laten zijn.
De Facility Value Group heeft zichzelf als doelstelling gesteld om gemotiveerde en leergierige personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden, waarbij ze kunnen doorgroeien en zichzelf kunnen ontwikkelen, dit met in acht houding van de kwaliteit en de servicedoelstellingen.

De hiervoor genoemde doelstelling uit zich momenteel onder andere in het plaatsen van onder meer allochtone medewerkers en de inzet van 50+ medewerkers. Tevens biedt Facility Services leerplekken aan duaal- en deeltijdstudenten om zo het facilitaire vakgebied te leren kennen en eventueel door te stromen van facility Services naar consultancy & Detachering om uiteindelijk op HBO niveau een functie te vervullen. Ook bieden wij relatief veel stageplaatsen aan.

FVG, TFM en iNFacilities
gaan samen ...
duurzaam faciliteren,
klaar voor de
toekomst!
van 2 naar 1!
Een nieuw gezicht, met een vertrouwd
oog voor uw belangen en wensen!
Onze dienstverlening krijgt een fris
visitekaartje, maar onze mensen blijven
bouwen aan teams en werkomgevingen
zoals u dat van ons gewend bent!
Kennismaken kan via info@fvg.nl
We gaan het samen beleven.

Lees meer